Strenču pamatskola

Pieteikums 1. klasei

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Pieteikumu iesniegšana notiek laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim.

Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk. Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu programmu.

Dokumentu iesniegšana:

  • ja  jums ir izveidota e-adrese, lejuplādē pieteikumu, aizpilda, saglabā to savā datorā, un pievienojot kā pielikumu, nosūta sagatavoto dokumentu no savas e-adreses izvēlētajai vispārējās izglītības iestādei;
  • uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi nosūta iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  • klātienē (ja nav iespējams izmantot kādu no diviem iepriekšējiem variantiem) izvēlētajā izglītības iestādē iesniedz tās direktoram adresētu iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ja pieteikums iesūtīts elektroniski, iestāde vienas darbdienas laikā uz vecāka norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par saņemšanu un reģistrāciju.

Pakalpojuma apraksts šeit.

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Bērni uz vietu 1. klasē tiek reģistrēti iesniegumu iesniegšanas secībā vienotā pašvaldības reģistrā, kas pieejams tīmekļvietnē ŠEIT.

Informācija aktualizēta 01.03.2023.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux